“Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, lực lượng An ninh nhân dân lập công xuất sắc

08:09 11/07/2021
Năm 1946, trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp dự Hội nghị Fontainebleau, Người đã căn dặn cụ Huỳnh Thúc Kháng bằng câu nói nổi tiếng “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”.

Đây chính là lời dặn dò về kế sách quản lý, điều hành đất nước trong điều kiện chính quyền cách mạng còn non trẻ vừa mới ra đời đã rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” vì phải đối mặt với thù trong, giặc ngoài và sự chống phá điên cuồng của các lực lượng phản động. 

Cũng chính trong thời khắc lịch sử ấy, lực lượng An ninh nhân dân (ANND) Việt Nam đã lập công đầu bằng chiến thắng hiển hách “Đập tan cuộc đảo chính phản cách mạng do Quốc dân đảng câu kết với quân đội viễn chinh Pháp tiến hành”, tại số 7 phố Ôn Như Hầu, Hà Nội vào ngày 12/7/1946, góp phần đưa chính quyền cách mạng non trẻ vượt qua thử thách ngặt nghèo của lịch sử. Ngày 12/7 trở thành Ngày Truyền thống của lực lượng ANND Việt Nam Anh hùng.

Xuyên suốt 75 năm đồng hành cùng dân tộc, lực lượng ANND Việt Nam lấy lời dạy của Người - “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” làm phương châm hành động để làm rạng rỡ truyền thống “tận trung với Đảng, đoàn kết, hiệp đồng, mưu trí, sáng tạo và quyết thắng”, đóng góp sức lực, trí tuệ, mưu lược, lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc qua những chặng đường cách mạng của dân tộc.

Lực lượng ANND đã được Đảng và Nhà nước tin tưởng đánh giá cao và trao tặng các phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. 

Hàng ngàn lượt tập thể và cá nhân được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó nhiều tập thể được tuyên dương Anh hùng lần thứ hai, được tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh; hàng vạn lượt tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công, Chiến công các hạng, Bằng khen của Chính phủ vì những thành tích đột xuất, thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Như vậy, từ chỗ hiểu đúng lời dặn của Bác, đó là: Trong từng giai đoạn lịch sử của sự nghiệp cách mạng, từng hoàn cảnh, tình huống cụ thể của từng chuyên án, vụ án, từng chiến dịch; lực lượng ANND luôn xác định được đâu là cái vĩnh hằng trong cái tạm thời, đâu là cái toàn bộ trong cái cục bộ, đâu là cái lâu dài trong cái trước mắt, đâu là cái bản chất trong cái hiện tượng và đâu là cái bất biến trong vô vàn cái vạn biến. 

Trên cơ sở đó, lực lượng ANND đã xác định cái bất biến thứ nhất ở đây chính là lòng trung thành vô hạn, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân để kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sự kiên định đó mang tính nhất quán, tính nguyên tắc, xuyên suốt cả quá trình hoạt động, không thay đổi, không dao động.

Cái bất biến thứ hai ở đây mà lực lượng ANND luôn xác định, đó là: Muốn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì phải đi theo đường lối quần chúng của Đảng, phải kiên trì vận động, giác ngộ quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết rộng rãi với các tầng lớp nhân dân để tiến hành các biện pháp công tác. Đồng thời phải có tinh thần phục vụ nhân dân vô điều kiện, thường xuyên quan tâm, chăm lo đến quyền lợi, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, thực sự là công bộc của dân, không quan liêu, mệnh lệnh, hống hách với nhân dân. Có như vậy mới tạo nguồn sức mạnh vô tận cho lực lượng ANND hoàn thành nhiệm vụ.

Đi từ nhận thức đến hành động, ngay từ khi mới thành lập, lực lượng ANND đã biết dựa vào nhân dân, thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy mối quan hệ mật thiết với nhân dân, vun đắp đoàn kết nội bộ, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong CAND, giữa lực lượng CAND với lực lượng Quân đội nhân dân và các ngành, các cấp, tạo nên sức mạnh tổng hợp để tiến hành cuộc đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ những thành quả cách mạng đã giành được và bảo vệ nhân dân.

Còn với mệnh đề “Ứng vạn biến” thì lực lượng ANND xác định biện pháp, bước đi, cách thức thì mềm dẻo, linh hoạt, có thể thiên biến vạn hóa cho phù hợp với hoàn cảnh, tình thế đổi thay khôn lường. Thắng lợi của lực lượng ANND qua các giai đoạn cách mạng là minh chứng rõ nét của lời dặn “ứng vạn biến”. 

Khi đối mặt với kẻ thù trong và ngoài trận tuyến thầm lặng, lực lượng ANND không chỉ triển khai một cách mưu trí các chiến thuật đánh địch, các biện pháp nghiệp vụ mà còn từ thực tiễn sinh động, sáng tạo ra những chiến thuật mới, những cách đánh mới. Mưu trí, sáng tạo trong công tác không chỉ đem lại kết quả đánh thắng địch, điều khiển được chúng mà còn góp phần hoàn thiện và nâng cao hệ thống lý luận về công tác an ninh.

Với đặc điểm của cuộc đấu tranh là không phân vùng, phân tuyến, diễn ra liên tục với nhịp độ khẩn trương, các thế lực thù địch luôn hoạt động lén lút, bí mật, có nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, lại được huấn luyện và trang bị vũ khí, phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại và thường câu móc với nhau để hình thành những liên minh phản cách mạng cho nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi CBCS ANND luôn nêu cao tinh thần chiến đấu kiên cường, tìm tòi phát hiện, dũng cảm và khôn khéo, biết giải quyết tốt mối quan hệ giữa tính cứng rắn về nguyên tắc với tinh thần mềm dẻo, linh hoạt về sách lược, quán triệt phương châm chủ động phòng ngừa, tích cực tiến công các loại tội phạm, quyết tâm đánh thắng mọi kẻ thù, đận tan mọi âm mưu, kế hoạch của chúng từ trong “trứng nước”.

Nhiều chiến thuật phòng ngừa và đánh địch đã được phát triển, nâng tầm mang đậm dấu ấn của giai đoạn lịch sử đương đại đã được áp dụng thành công như: “nắm địch từ xa, đánh địch từ căn cứ xuất phát” đối với các cuộc xâm nhập của đối phương, “đẩy lùi, vô hiệu hoá, đập tan” các kế hoạch gây nổ, bạo loạn; “vô hiệu hoá, kiềm toả” các hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân chủ nhân quyền để phá hoại tư tưởng, kích động chống đối;…Nhờ đó, lực lượng ANND không chỉ đập tan âm mưu và hoạt động của địch mà còn phá vỡ quy luật câu móc, xu hướng liên kết và hợp lực của các thế lực thù địch bên ngoài với thế lực chống đối bên trong để giữ vững, giữ ổn định an ninh chính trị của đất nước trước mọi hoàn cảnh.

Trong giai đoạn lịch sử này, có hàng trăm vụ án về xâm phạm an ninh quốc gia, lợi dụng dân chủ nhân quyền chống phá cách mạng, lợi dụng chức vụ và quyền hạn để tham nhũng,… trong đó có hàng chục vụ án lớn với quy mô, tính chất, mức độ vô cùng nghiêm trọng được khám phá là kết tinh của tinh thần vượt qua gian khó, mưu trí sáng tạo, quyết đoán và quyết thắng của đội ngũ lãnh đạo chỉ huy cũng như của từng cán bộ, chiến sỹ ANND ở mọi miền của Tổ quốc.

Những thành tích, chiến công của các thế hệ ANND đã đạt được tuy còn khiêm tốn nhưng là kết quả của quá trình đổi mới sâu sắc và toàn diện từ tư duy đến hành động mà nền tảng đã được các thế hệ đi trước xây dựng, bồi đắp hơn nửa thế kỷ qua. Đây là khối tài sản vô giá truyền lại mãi mãi cho các thế hệ tiếp theo.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân tin cậy giao phó, lực lượng ANND tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, phát huy truyền thống Anh hùng, luôn thấu suốt quan điểm “bất biến” là “lấy dân làm gốc”, khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp nhân dân, dựa vào dân, vận động nhân dân cùng tham gia phòng chống phản cách mạng, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào các thế hệ cán bộ, chiến sỹ ANND vẫn bền chí phấn đấu, không ngừng tu dưỡng phẩm chất cách mạng trong sáng, tinh thần khắc phục mọi khó khăn thử thách, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ; hy sinh cả tính mạng của mình. Các thế hệ lãnh đạo ANND luôn trau dồi năng lực lãnh đạo, chỉ huy, phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu, khả năng dự báo, dự đoán, mạnh bạo và quyết đoán, đổi mới các biện pháp nghiệp vụ để đấu trí thắng lợi với địch.

75 năm đồng hành cùng dân tộc, lực lượng ANND đã, đang và sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn thể chế chính trị và đường lối của Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân trước mọi diễn biến của lịch sử.

Nguyễn Hồng Hạnh