Phát huy giá trị cụm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

08:03 12/07/2021
Sau một thời gian chỉnh lý, vừa qua Nhà trưng bày bổ sung cụm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nỗ, xã Phú Dương, TP Huế đã được Sở VH&TT tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên-Huế tổ chức khánh thành, đưa vào hoạt động.

Bà Lê Thùy Chi, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên-Huế cho biết, Nhà trưng bày bổ sung cụm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nỗ được xây dựng và khánh thành vào năm 2005, nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, hỗ trợ cho nội dung thuyết minh ở các di tích gốc tại đây.

Trong giai đoạn hiện nay, nhu cầu đổi mới nội dung, giải pháp, mỹ thuật trưng bày rất cấp thiết, đặc biệt là khi Bảo tàng triển khai đề án "Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên-Huế phục vụ phát triển du lịch". Do đó, việc chỉnh lý lần này, nội dung trưng bày bám sát 3 chủ đề: Dương Nỗ- đất và người; Dương Nỗ - nơi ghi dấu chân Người; gìn giữ và phát huy giá trị di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bảo tàng Hồ Chí Minh sắp xếp lại bố cục, bổ sung tư liệu, hình ảnh lịch sử, thông tin về quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Mặc dù không gian trưng bày nhỏ gọn nhưng với thiết kế và hình thức trưng bày sinh động, mang tính thẩm mỹ cao, Nhà trưng bày sẽ cung cấp cho khách tham quan thông tin, tư liệu quan trọng về thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng gia đình sinh sống, lao động và học tập tại làng Dương Nỗ.

Công trình góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan học tập, tìm hiểu nghiên cứu về thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần tích cực tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, gắn những giá trị văn hóa truyền thống với việc tôn vinh và giữ gìn di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại trên đất Thừa Thiên-Huế. Dịp này, Bảo tàng Hồ Chí Minh cũng ra mắt phòng đọc sách thiếu nhi dành cho các em thiếu niên, nhi đồng, học sinh đến tham quan di tích.

Được biết, hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên-Huế gồm 14 di tích và địa điểm di tích, trước đây thuộc huyện Phú Vang và TP Huế, nay sau khi địa giới hành chính được mở rộng thì đều thuộc TP Huế. Ngày 31/12/2020, 4 di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt, gồm: Nhà lưu niệm tại đường Mai Thúc Loan, Nhà lưu niệm Dương Nỗ, Đình làng Dương Nỗ và Trường Quốc Học.

Đến tháng 5/2021, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế phê duyệt đề án "Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên-Huế phục vụ phát triển du lịch"; trong đó đặt mục tiêu phát triển du lịch Bảo tàng và hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cơ sở khai thác và phát huy các tiềm năng, lợi thế, đáp ứng nhu cầu tham quan, du lịch, phù hợp với các quy hoạch, chương trình trọng điểm phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh.

Hải Lan