Ghi danh 395 di sản văn hóa phi vật thể vào danh mục quốc gia

08:00 15/07/2021
Theo Cục Di sản văn hóa, đến nay, 395 di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Riêng 6 tháng đầu năm 2021, 31 di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hiện tại, hồ sơ đề cử di sản Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà (tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng) ghi danh vào Danh mục di sản thế giới; đưa Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương) vào Danh sách dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới được hoàn thiện.

Dự kiến, trong 6 tháng cuối năm, 3 đề án về di sản sẽ được hoàn thiện: Số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Xây dựng bản đồ số, quản lý, liên kết dữ liệu di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa của các dân tộc Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

N.H