Trong phiên chợ tình toàn đá núi

15:53 26/01/2017
Ta gặp cô gái ấy
Ở thung lũng Mường Hoa
Nàng rủ ta lên thăm bãi đá cổ

Trưa Sa Pa không chỉ có hai người

Còn có mây dưới suối

Và tiếng thì thào kể chuyện của

            ông già Phan Xi Păng

Ông bảo ta: Yêu trên núi

Cũng giống như uống rượu ngô và ăn thắng cố

Đêm nay có chợ tình...

Về đi thôi

Người đàn bà ngồi thêu váy

Trong phiên chợ tình toàn đá núi

Trên dãy Hoàng Liên Sơn

Chiều nay ta theo nàng về xay ngô đá

Ta uống rượu Mèo, ta thổi khèn Mông

Tiếng suối như tiếng người kể chuyện

Phan Xi Păng là ông già ngồi uống rượu

            trong mây

Thôi cứ để ông say, đừng bắt ông kể chuyện

Đường lên giời lững thững cáp treo

Người bay trong mây nhiều vô kể

Còn ta ở dưới đất... ta bay trong nhau.

Nguyễn Việt Chiến