Những tiền nhân lạc thời

Bài cuối: Đặng Huy Trứ: "Làm ra của cải là một đạo lý lớn"

07:24 29/08/2018

Một ngày xuân cách đây 150 năm, ngày 14-3-1869, trên phố Thanh Hà - Hà Nội, xuất hiện một hiệu ảnh mang tên "Cảm Hiếu Đường" do người Việt Nam lập ra. Người đã lập nên hiệu ảnh ấy, và sau này được suy tôn là"ông tổ nghề nhiếp ảnh"chính là Đặng Huy Trứ.

Ý kiến bạn đọc