Những tiền nhân lạc thời

Bài 3: Nguyễn Trường Tộ: “Một kiếp sa chân muôn kiếp hận”

10:58 26/07/2018

Trong bài Minh Mạng, bậc minh quân lỡ làng ở số báo trước, chúng ta đã nói đến sự trì trệ của tư tưởng Nho gia trong vấn đề coi trọng nông nghiệp mà hạ thấp thương nghiệp, qua đó khiến một hoàng đế vừa có tài  năng lại vừa có tham vọng như Minh Mạng đi ngược với sự vận động của nhân loại trong thế kỷ 19. 

Ý kiến bạn đọc