Những tiền nhân lạc thời

07:06 25/06/2018

Hồ Quý Ly là một thiên tài, chứ không nên nhìn mãi trong lăng kính khắt khe như một nhà vua thất bại. Nhưng cái tài của ông đã không gặp thời, đã để sai thời điểm. 

Ý kiến bạn đọc