Những tiền nhân lạc thời

Bài 2: Minh Mạng, bậc minh quân lỡ làng

11:00 08/07/2018

Năm 1841, hoàng đế Minh Mạng băng hà tại điện Quang Minh, thọ 50 tuổi. Ngày ngài mất, cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới đã diễn ra gần nửa thế kỷ.

Ý kiến bạn đọc