Phỏng vấn một chiếc điện thoại

09:26 09/12/2020

Phóng viên (PV): Thưa anh điện thoại di động? Anh nhãn hiệu gì.

Ý kiến bạn đọc