Phỏng vấn con mọt

11:02 09/11/2020

Phóng viên (PV): Thưa anh, thú thật là cả cuộc đời tôi chỉ nghe nói chứ chưa hề nhìn thấy anh bao giờ hết. Là tại sao nhỉ?

Ý kiến bạn đọc