Phỏng vấn chim Bồ câu

21:27 24/08/2020

Phóng viên (PV): Thưa chị, lý do gì mà ở rất nhiều thành phố trên thế giới, ngay cả tại Việt Nam, Bồ Câu tự do bay và đi lại hàng đàn trong thành phố?

Ý kiến bạn đọc