Phỏng vấn Dế mèn

13:57 10/08/2020

Phóng viên (PV): Thưa anh, trong truyện “Dế mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài, đoạn nào người ta thích nhất?

Ý kiến bạn đọc