Phỏng vấn Cô Tấm

15:44 09/07/2020

Cô Tấm: Là rất thực mà cũng rất ảo. Ví dụ như ai cũng biết Tấm, Cám. Nhưng cũng chưa ai gặp họ trong đời.

Ý kiến bạn đọc