Phỏng vấn gốc cây

13:39 23/07/2020

Phóng viên (PV): Thưa anh, chỗ của anh bao nhiêu năm nay thường ở đâu ạ?
Gốc cây: Ở tất cả các nơi, nhưng trong thành phố, đặc biệt tôi hay đứng bên đường.

Ý kiến bạn đọc