Phỏng vấn Goni

14:25 21/11/2020

Phóng viên (PV): Thưa Goni, cậu là đàn ông hay đàn bà đấy?

Ý kiến bạn đọc