Phỏng vấn Cristoforo Colombo

08:25 27/09/2020

PV: Thưa ông, cả nhân loại đã nhớ đến ông vì đẹp trai, vì giàu có, vì tài năng hay vì chức vụ lớn?

Ý kiến bạn đọc