Phỏng vấn hoa Lan

20:28 08/09/2020

Lan: Thú thực về nhan sắc từ lâu tôi vẫn nổi cơ mà. Tôi không nói mình đẹp nhất nhưng chắc chắn là rất đẹp.

Ý kiến bạn đọc