Cốt lõi niềm tin là ngọn cờ dân tộc

18:56 04/02/2019

Có lẽ điều không thể mất chính là điều mà trong dòng chảy náo nhiệt của đời sống hiện đại hôm nay, có thể chúng ta đã đánh mất hoặc đã để lãng quên. Đó là niềm tin!

Ý kiến bạn đọc