Người nữa trong văn chương Việt

Bài cuối: Thân gái dặm trường

16:34 08/11/2018

Trong văn chương tiếng Việt của cộng đồng nhà văn sống ở nước ngoài từ sau 1975 đến nay, dẫu qua nhiều biến đổi và ngày càng đa dạng hơn, vẫn còn đấy hai điểm khá nổi bật: có khá đông tác giả nữ viết văn và xét riêng tác phẩm của họ, lại có khá nhiều nhân vật nữ đáng được coi là hình tượng trung tâm của đời sống mới, một đời sống luôn đối diện với mưu sinh và hòa nhập văn hóa ở nơi trú xứ. 

Ý kiến bạn đọc