Người nữ trong văn chương Việt

Bài 2: "O du kích nhỏ giương cao súng"

17:41 23/09/2018

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, gần như ngay lập tức, hình ảnh người nữ trong các tác phẩm văn chương nghệ thuật ở miền Bắc được mô tả theo chuẩn anh hùng xã hội chủ nghĩa với phẩm tính và hành động mang nhiều nét nam tính hóa.

Ý kiến bạn đọc