Người nữ trong văn chương Việt

Bài 3: Điệu Lambada trên nền đổi mới

17:04 28/09/2018

Từ giữa thập niên 1980, cùng với đổi mới toàn diện xã hội, đổi mới văn học đã tạo ra nhiều thay đổi ấn tượng trong cái nhìn về người nữ. 

Ý kiến bạn đọc