Phỏng vấn một tờ giấy

08:30 13/11/2017

Phóng viên (PV): Thưa anh, đâu là số phận hẩm hiu nhất, và đâu là số phận cao quý nhất của một tờ giấy?

Ý kiến bạn đọc