Phỏng vấn một cái cây

07:58 30/06/2017

Phóng viên (PV): Thưa anh, cây ở đâu trên nước ta cũng có, tại sao anh lại được quá chú trọng gần đây?

Ý kiến bạn đọc