Phỏng vấn loa quận

17:45 10/04/2017

Phóng viên (PV): Thưa anh, thật ngạc nhiên quá vì cuộc đời tôi chỉ thấy loa phường chứ chưa gặp loa quận bao giờ?

Ý kiến bạn đọc