Phỏng vấn một chiếc máy ảnh

16:20 06/03/2017

Phóng viên (PV): Thưa anh, trong thời đại mà gần như bất cứ một máy điện thoại nào cũng quay phim được, vai trò của máy ảnh sẽ ra sao?

Ý kiến bạn đọc