Phỏng vấn một sợi dây

17:00 18/10/2016

Phóng viên (PV): Thưa anh, ưu điểm lớn nhất của một sợi dây là gì ạ?
Dây: Là có thể nối dài nhiều khi vô tận.

Ý kiến bạn đọc