Phỏng vấn một chiếc xe máy

17:14 02/10/2016

Phóng viên (PV): Thưa anh, xin hỏi anh một câu thành thực, mấy năm nay tâm trạng của anh thế nào?

Ý kiến bạn đọc