Phỏng vấn con dơi

11:00 18/09/2016

Phóng viên (PV): Thưa anh, khi nhìn thấy dơi, ý nghĩ đầu tiên của mọi người là gì ạ?

Ý kiến bạn đọc