Phỏng vấn một con gà

17:14 20/08/2016

Phóng viên (PV): Thưa anh gà, xin được hỏi anh một câu rất cũ, nhưng đã làm cho bà con tranh cãi từ lâu: Con gà có trước hay quả trứng có trước?

Ý kiến bạn đọc