Phỏng vấn một khách đi đường

23:46 23/03/2016

Phóng viên (PV): Thưa anh! Công việc của anh là gì?
Khách: Tôi làm nghề tiếp thị, một trong những nghề đang “hot” và đang có nhiều áp lực hiện nay.

Ý kiến bạn đọc