Phỏng vấn một luật sư

15:44 22/11/2015

Phóng viên (PV): Thưa ông, có phải một xã hội phải duy trì trên cơ sở luật pháp không ạ?

Ý kiến bạn đọc