Phỏng vấn một nhà báo

16:53 17/01/2016

Phóng viên (PV): Thưa anh, lý do gì anh nhăn nhó thế?
Nhà báo: Nhăn nhó vì tôi vừa đọc xong hai cuốn sách.

Ý kiến bạn đọc