Phỏng vấn một giáo viên

23:55 28/02/2016

- Phóng viên (PV): Thưa anh, sao mới sau Tết mà thấy anh suy tư, buồn thế?
- Giáo viên: Vì tôi vừa đi ra quán ăn mỳ.

Ý kiến bạn đọc