Phỏng vấn một viên gạch

09:15 03/05/2017

Phóng viên (PV): Thưa anh, rõ ràng chức năng chính của gạch là dùng để xây. Vậy anh ao ước bản thân mình được xây gì?

Ý kiến bạn đọc