Phỏng vấn một cái trống

07:53 16/10/2017

Phóng viên (PV): Thưa anh, chức năng vinh dự nhất của trống là gì?

Ý kiến bạn đọc