Phỏng vấn một thầy bói

10:38 17/04/2016

Phóng viên (PV): Thưa thầy, việc bói toán suy cho đến cùng, dựa vào gì ạ?
Thầy bói: Nhiều thứ lắm. Nhưng quan trọng nhất có lẽ là tâm linh.

Ý kiến bạn đọc