Phỏng vấn một cô tiến sĩ

08:14 19/04/2016

- Phóng viên (PV): Thưa cô, nghe nói cô vừa nộp đơn nghỉ việc ở một tòa báo chuyên ngành, đúng không?
- Tiến sĩ: Đúng!

Ý kiến bạn đọc