Phỏng vấn một con cọp

14:44 28/09/2017

Phóng viên (PV): Thưa anh cọp, xưa nay người ta sử dụng anh phần nào là nhiều nhất: bộ da hay xương để nấu cao?

Ý kiến bạn đọc