Phỏng vấn châu chấu

07:34 09/08/2017

Phóng viên (PV): Thưa anh, có phải châu chấu nổi tiếng nhất vì nhảy xa không ạ?

Ý kiến bạn đọc