Phỏng vấn một con chim

15:14 12/07/2017

Phóng viên (PV): Thưa anh chim, người ta nhớ nhất đến anh là ở điểm nào? Biết bay ư?

Ý kiến bạn đọc