Phỏng vấn một con cá heo

10:00 19/11/2016

PV: Thưa anh cá heo, loài người đồn đoán anh là sinh vật thông minh lắm đúng không?

Ý kiến bạn đọc