Phỏng vấn một con cá

10:18 19/08/2019

Phóng viên (PV): Thưa anh Cá, hãy nói thật đi, giấc mơ lớn nhất của đời anh là gì?

Ý kiến bạn đọc