Phỏng vấn một con heo

10:57 09/12/2018

Phóng viên (PV): Kìa anh heo, anh đi đâu mà vui thế?

Ý kiến bạn đọc