Phỏng vấn con giun

09:55 06/11/2018

Phóng viên (PV): Ông giun ơi, ông làm gì thế?

Ý kiến bạn đọc