Phỏng vấn một con quạ

21:16 10/05/2018

Phóng viên (PV): Thưa anh, xin anh nói thực, trong xã hội, người ta ghét anh nhiều hay yêu anh nhiều?

Ý kiến bạn đọc