Phỏng vấn chim bồ câu

16:15 21/03/2019

Phóng viên (PV): Thưa chị, Chim Bồ Câu thường bay lượn ở đâu?

Ý kiến bạn đọc