Phỏng vấn con vẹt

10:28 02/01/2019

Phóng viên (PV): Kìa anh Vẹt, anh làm gì mà đeo kính thế?

Ý kiến bạn đọc