Phỏng vấn một giám đốc ngân hàng

07:20 06/12/2017

Phóng viên (PV): Thưa anh, sau khi làm giám đốc ngân hàng bao nhiêu năm, điều anh rút ra kết luận sâu sắc nhất là gì?

Ý kiến bạn đọc