Phỏng vấn một kiến trúc sư

19:13 27/05/2017

Phóng viên (PV): Thưa anh, điều gì quan trọng nhất đối với anh? Sự nghiệp hay đời sống?

Ý kiến bạn đọc