Phỏng vấn một bác sĩ

08:33 20/08/2017

Phóng viên (PV): Thưa ông, có gì khác nhau giữa bệnh của một con người và bệnh của một xã hội?

Ý kiến bạn đọc